DanmarkRundt  2001 er slut


Løbet blev gennemført som planlagt og holdet fik en flot modtagelse ved Rådhuset i Skive.

Rekorden blev sat, og holdet fik løbet over 2200 km på de 7 døgn og 3 timer. 

 

DanmarkRundt vil gerne sige tak til alle der viste interesse for projektet. En særlig tak til  sponsorerne for deres støtte til DanmarkRundt, uden hvilke løbet naturligvis ikke kunne gennemføres.

 

Desuden tak til alle hjemmeværnsfolk rundt i distrikterne, som havde gjort meget for, at løbet skulle glide gnidningsfrit gennem trafikken, desuden tak for at virke som kontrollanter for rekorden.

 

Tak også til de lokaliteter som DanmarkRundt holdt rast ved gennem ugen. Alle steder blev vi mødt med megen velvilje og venlighed, som var til stor hjælp.

 

Afsluttende tak til alle andre på ruten som gennem tilråb, vink eller på anden måde viste at de kendte til løbet.

 

Med Venlig Hilsen

DanmarkRundt